عشّاق 14

دو نمره کمتر به خاطر کروات- دست به غذایش نزد.

نقض حقوق بشر و کشتار کودکان. شیاطین این بار نه در جلد صهیونیست، بلکه در لباس سعودی دست به کشتار بی گناهان زده اند.

شهروندان پایتخت امارات (دبی) می توانند با استفاده از درختان هوشمند به اینترنت وصل شده و تلفن هایشان را شارژ کنند. این درختان موسوم به "درختان هوشمند"نسخه فناورانه ای از درخت نخل بوده که توسط شرکت"idea media"در دبی ارایه شده اند...